Skip Navigation Website Accessibility
 


Yamaha SR400 SR500 90201-10696-00 Shock Absorber (Outside; Top & Bottom) Washer Plate 27768

Shock Absorber Washer

OEM Part No. 90201-10696-00


Applications: YAMAHA
1978 SR500E - Rear Arm - Rear Cushion - Chain Case
1978 XS1100E - Rear Arm-Rear Cushion
1979 SR500F - Rear Arm-Rear Cushion-Chain Case
1979 XS1100F - Swing Arm - Rear Shocks
1980 SR500G - Rear Arm - Suspension
1980 XS1100G - Rear Arm Suspension
1980 XS1100LG - Rear Arm Suspension
1980 XS1100SG - Rear Arm Suspension
1980 XS400G - Front Fender Rear Fender
1981 SR500H - Rear Arm Suspension
1981 XS1100H - Reararm-Suspension
1981 XS1100H - Rear Arm Suspension
1981 XS1100LH - Rear Arm Suspension
1981 XS1100SH - Rear Arm Suspension
1981 XS650H - Rear Arm Suspension
1981 XS400 (XS400H) - Front Fender Rear Fender
1983 XVZ12TDK - Frame
1983 XVZ12TK - Frame
1984 XVZ12DKC2 - Frame
1984 XVZ12DL - Frame
1984 XVZ12KC2 - Frame
1984 XVZ12L - Frame
1985 XVZ12DN - Frame
1986 XVZ13DS - Frame
1986 XVZ13DSC - Frame
1987 XVZ13DT - Frame
1987 XVZ13DTC - Frame
1987 XVZ13T - Frame
1987 XVZ13TC - Frame
1988 XVZ13U - Frame
1988 XVZ13UC - Frame
1988 VENTURE ROYAL (XVZ13DU) - Frame
1988 VENTURE ROYAL (XVZ13DUC) - Frame
1989 XVZ12DWC - Frame
1989 VENTURE ROYALE (XVZ13DW) - Frame
1989 VENTURE ROYALE (XVZ13DWC) - Frame
1990 XVZ13DA - Frame
1990 XVZ13DAC - Frame
1991 XVZ13DB - Frame
1991 XVZ13DBC - Frame
1992 XVZ13DD - Frame
1992 XVZ13DDC - Frame
1993 XVZ13DE - Frame
1993 XVZ13DEC - Frame
2015 SR400 (SR400FCGY) - Rear Arm
2015 SR400 (SR400FGY) - Rear Arm
2016 SR400 (SR400GB) - Rear Arm
2016 SR400 (SR400GCB) - Rear Arm
2017 SR400 (SR400HB) - Rear Arm
2017 SR400 (SR400HCB) - Rear Arm